CENNÍK

TURISTICKÁ UBYTOVŇA *

Sladkovičová 36  Banská Bysrica

CENNÍK SLUŽIEB

1-2 dni 10€ + 1€ mestu 11€

3 a viac dní 6,5€ + 1€ mestu 7,5€

Celý mesiac 130€ + 30€ mestu 160€

dopredu zaplatená celá suma